1ste TTE Open overtreft van verwachtingen en is een groot succes.

1ste TTE Open overtreft van verwachtingen en is een groot succes.

 

Afgelopen zaterdag werd in Leusden het 1ste TTE Open internationaal Taekwondo toernooi gehouden bij Theo Meijer Sport in Leusden. 25 sportclubs, 226 deelnemers uit Nederland, België, Engeland, Marokko en Duitsland, 22 scheidrechters, sponsors en veel vrijwilligers maakten dit toernooi tot een succes. 4 velden en aparte warming-up area en Gen2 systeem stonden klaar om te beginnen aan een grote wens van TTE om een toernooi te draaien.

Wegen kon vanaf vrijdagavond en het 1e team dat wij konden verwelkomen was het team uit Marokko, Amal Seoul Nador Morocco.  De volgende morgen verliep de registratie en weging goed zodat we ook op tijd konden beginnen. Publiek kon dicht op de velden staan en op de tribune hadden ze daar geen last van. Achter de tribune de ruimte voor de tassen.

De wethouder mocht het toernooi openen. Daarna werden de wedstrijden gestart.  Al snel was het publiek net zo enthousiast als de spelers op het veld. Dit resulteerde in een gezellige sfeer met veel aanmoedigingen voor de spelers.  Het toernooi verliep zonder problemen en was op tijd klaar.

Na veel mooie partijen te hebben gezien en veel medailles uitgedeeld was het tijd voor het uitreiken van de prijs van € 500.00 euro, beschikbaar gesteld door TTE, voor het beste team van het toernooi.

Het beste team van 1ste TTE Open 2017 is geworden Taekwondo Eindhoven.

Op MA-Regoline.nl zijn de results te zien van alle spelers.

Volgend jaar komt er 2e TTE Open en we hopen jullie weer te mogen verwelkomen.

De resultaten van onze eigen spelers die uiteraard als team niet voor de prijs in aanmerking kwamen.

Shanti en Rijer verliezen allebei de finale en behalen een mooie Zilveren medaille. Milan, Britt en Jelle winnen de finale en behalen een mooie Gouden medaille. Janise wint haar eerste wedstrijd ruim en moest in de kwart finale opgeven en wint Brons.

1x Brons, 2x Zilver en 3x Goud, een resultaat waar we heel trots op zijn.

 

Onze dank gaat naar alle vrijwilligers die hebben geholpen om dit toernooi te laten slagen op de dag zelf. Maar ook met het voorbereiden en opbouwen. Dankzij jullie hebben wij dit kunnen doen.

==============================================================================

1st Open TTE exceeds expectations and is a great success.

Last Saturday was in Leusden the 1st Open International Taekwondo tournament held at Theo Meijer TTE Sport in Leusden. 25 sport clubs, 226 participants from Netherlands, Belgium, England, Germany, Morocco and 22 referees, sponsors and volunteers made this tournament a success. 4 fields and separate warm-up area and Gen2 system were ready to embark on a great desire of TTE to a tournament to run. Weigh-in could starting on Friday evening and the first team that we could welcome was the team from Morocco, Amal Seoul Nador Morocco. The next morning was the registration and weigh-in well so that we could start on time. Public could stand close on the fields. Behind the stand space for the bags.  The Councillor was allowed to open the tournament. Then the matches started. Soon the audience was as excited as the players on the field. This resulted in a cosy atmosphere with a lot of encouragement for the players. The tournament went smoothly and was completed on time. After having seen many beautiful parties and many medals given out it was time for the presentation of the price of € 500.00 euros, brought to you by TTE, for the best team of the tournament. The best team of 1st TTE 2017 has become Open Taekwondo Eindhoven.  On MA-Regoline.nl are the results of all the players.

Next year comes 2nd TTE Open and we hope to welcome you again.

+ There are no comments

Add yours